Cấu trúc câu cơ bản: có thể lược bỏ chủ ngữ
CHỦ NGỮ + TRỢ TỪ + VỊ NGỮ
Trợ từ Cách dùng Ví dụ Nghĩa
 • Bổ nghĩa cho chủ ngữ
 • Quân君開発者です
 • anh Quân là lập trình viên
 • Diễn đạt hành động đang làm ( bao gồm của người khác )
 • Diễn tả tính chất của sự vật sự việc
 • Diễn tả khả năng
 • Diễn tả trạng thái thụ động ( nối với nội động từ )
 • tý Chuộtちゃん勉強しています
 • このビル高い
 • 字をきれいに書くことできます
 • 折れる
 • tý Chuột đang học bài
 • tòa nhà này cao
 • có thể viết chữ đẹp
 • cành cây bị gãy
 • Diễn tả ngoại lực tác động ( nối với ngoại động từ )
 • 折ります
 • ごはん食べます
 • 書く
 • bẻ cành cây
 • ăn cơm
 • viết chữ
 • Diễn tả chi tiết hoặc sỡ hữu cho đối tượng
 • Quân君本です
 • 就職
 • cuốn sách của Quân
 • chữ 職 trong chữ 就職
 • Diễn tả hướng di chuyển
 • ベトナム行きます
 • 向かいます
 • đi tới Việt Nam
 • hướng về phía Đông
 • Diễn tả phương tiện, cách thức thực hiện hành động
 • Địa điểm nơi chốn ( ở ), nơi xảy ra hành động
 • 飛行機日本へ行きます
 • 教室日本語を勉強します
 • đi tới Nhật bằng máy bay
 • hướng về phía Đông
 • Diễn tả sự giống nhau
 • Số lượng
 • Quan君が好きですQuan君好きです
 • 屋根の上に羽鳥6匹います
 • chuột yêu Quân, Quân cũng yêu chuột
 • trên nóc nhà, có tận 6 con chim bồ câu
 • Đánh dấu tân ngữ
 • Vị trí hành động tác động ( vào )
 • Thời gian cụ thể
 • Khang先生日本語を教えてもらった
 • ここで座ってもいいけど、あなたはここ座ってください
 • thầy Khang đã dạy tiếng Nhật cho tý chuột
 • ngồi ở đây cũng dc, nhưng bạn hãy ngồi chính xác vào chỗ này
Quy tắc nối từ Trợ từ sử dụng
Danh từ + danh từ
Danh từ + Danh từ
Danh từ + tính từ
Danh từ + động từ ( ngoại động từ )
Danh từ + động từ ( nội động từ )
Danh từ ( tân ngữ ) + động từ
Tình từ đuôi i + động từ
Tính từ đuôi na + động từ
Tính từ đuôi i + danh từ để nguyên
Tính từ đuôi na + danh từ
Động từ + danh từ chia về thể thường ( る、ない、た )
Động từ + động từ thể て
Câu nối câu thể て